Ustawowe "wakacje kredytowe"

Kliencie informujemy, że od 29 lipca 2022r. możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu mieszkaniowego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.           

 

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu mieszkaniowego, jeśli:

 • posiadasz w Banku kredyt mieszkaniowy udzielony w walucie polskiej,
 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty (liczy się data podpisania umowy nie uruchomienia kredytu),
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, np. budowa lub remont albo kupno mieszkania czy domu.

 

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. raty kapitałowo-odsetkowe oraz pozostałe opłaty i prowizję wynikające z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego realizacji,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

 

WAŻNE! Jeśli chcesz zawiesić spłatę kredytu, która przypada w dniu w którym składasz wniosek pamiętaj, aby złożyć go do godz. 14:00.

 

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu

 • zawieszenie spłaty kredytu przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt mieszkaniowy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o nim pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć pisemnie – osobiście w placówce Banku lub przesyłką pocztową albo elektronicznie  – wysyłając skan lub zdjęcie wniosku na adres dedykowanej skrzynki mailowej, przypisanej do wybranej przez Ciebie placówki Banku (adresy te dostępne są TUTAJ) - lub poprzez bankowość internetową,
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
OKRES ZAWIESZENIA TERMIN ZAWIESZENIA
2 miesiące (2 raty kredytu) 1 sierpnia 2022r. - 30 września 2022r.
2 miesiące (2 raty kredytu) 1 października 2022r. - 31 grudnia 2022r.
1 miesiąc w każdym kwartale (po 1 racie kredytu w kwartale) 1 stycznia 2023r. - 31 grudnia 2023r.

 

 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku – Bank zawiesza tylko przyszłe raty, których termin płatności jeszcze nie nadszedł,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • Bank nie zmienia treści hipoteki w księdze wieczystej,
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • masz prawo wypłacać transze kredytu oraz składać wszystkie dypozycje do kredytu – nadpłaty, zmiany warunków umowy itp.
 • jeśli wcześniej Bank zawiesił już w całości albo w części spłaty zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu mieszkaniowego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego znajdują się w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

WAŻNE! Jeśli data spłaty Twojej raty przypada 1 sierpnia 2022r., musisz złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowej najpóźniej 1 sierpnia do godz. 14:00. Inaczej jedno zawieszenie (za sierpień) Ci przepadnie!

 

Wniosek w bankowości internetowej

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe możesz złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej w zakładce "Kredyty" → Wakacje kredytowe.
 
Złożenie wniosku o pierwsze zawieszenie rat kredytu:

 
Złożenie wniosku o zawieszenie kolejnych rat kredytu:

 

 

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Masz pytania? Skontaktuj się z wybraną placówką Banku. Lista TUTAJ

Pliki do pobrania:
Ostatnio dodane
Terminal płatniczy od Planet Pay
Terminal płatniczy od Planet Pay
06 - 06 - 2023
Zoptymializuj działanie Twojej firmy z terminalem od Planet Pay
Zobacz więcej
Ciesz się wakacyjną swobodą
Ciesz się wakacyjną swobodą
01 - 06 - 2023
Kup ubezpieczenie "Generali, z myślą o podróży", by nic nie zakłóciło Twoich wakacji
Zobacz więcej
W kontakcie z Heyah!
W kontakcie z Heyah!
18 - 05 - 2023
Oferta dla tych, którzy chcą rozmawiać swobodnie i bez ograniczeń z bliskimi na Ukrainie
Zobacz więcej
Leć na wakacje, T-mobile płaci
Leć na wakacje, T-mobile płaci
28 - 04 - 2023
Konkurs dla wszystkich klientów w T-Mobile na kartę, Heyah i Mix
Zobacz więcej
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.